ĐĂNG KÝ THUÊ VỤ TRÍ ĐẶT MÁY CHỦ VNPT Colocation
stt Hạng Mục ĐVT V-Rack E V-Rack Off V-Rack On V-Rack Pro V- Rack
Order
1 Phí Khởi Tạo VNĐ/ Lần 2,000,000
2 Cước hàng tháng VNĐ/ Tháng 20.000.000 26.000.000 30.000.000 34.000.000 14.000.000
3 Không gian tủ Rack: U/ Rack 42 42 42 42 42
4 Công suất điện định danh kèm theo
gói cước:
KW/ Rack không kèm 6 6 6
5 Chuẩn máy chủ hỗ trợ Rackmount Rackmount Rackmount Rackmount
6 Băng thông Internet Trong nước Mbps/ Rack 500 1,000
7 Băng thông Internet Quốc tế Mbps/ Rack 25 50
8 IP kèm theo (IPv4 hoặc IPv6): IP/ Rack 8 IP 8IP
9 Máy phát điện dự phòng: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

    ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ