ezpay 1Ngoài cách thanh toán hóa đơn thông thường, các thuê bao vinaphone trả sau còn được thanh toán cước hàng tháng bằng thẻ trả trước 


Cách đăng ký và sử dụng chức năng thanh toán bằng EZpay:

1. Đăng ký mở tài khoản EZPay bằng cách soạn tin EZPAY gửi 9888

2. Thanh toán nợ cước của thuê bao trả sau khác có tài khoản EZPay bằng cách soạn tin: PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi tới 9888

 

3. Nạp thẻ cho thuê bao có tài khoản EZPay bằng USSD:

*100*12 mã số bí mật in trên thẻ cào# OK

Số tiền nạp vào Tài khoản được bảo lưu và chỉ được dùng để thanh toán cước trả sau/chuyển tiền cho Tài khoản EZPay khác và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt, không được bảo lưu, không được hoàn trả khi Tài khoản EZPay bị hủy.

Tra cứu cước cần thanh toán:

cách thực hiện như sau:

– Bằng USSD: Bấm *101# OK

– Bằng SMS: Soạn tin TK gửi 9888

– Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng số dư Tài khoản EZPay, dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán của khách hàng.

Tra cứu lịch sử giao dịch:

Thuê bao trả sau có thể kiểm tra lịch sử giao dịch thanh toán

Bằng USSD: *101*1# OK

Bằng SMS: Soạn tin GD gửi 9888

– Trả về cho khách hàng 05 giao dịch phát sinh gần nhất.


4. Tra cứu lịch sử thuê bao bằng cách soạn tin

TK gửi đến 9888 or bấm *1o1# OK


Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng số dư TK EZPay, TK EZPay1, TK EZPay2; dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán của khách hàng.

Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng số dư Tài khoản EZPay, dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán của khách hàng


5.Hủy dịch vụ

Khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ (hủy Tài khoản EZPay) bằng cách soạn tin theo cú pháp:

 

HDV_[mật khẩu] gửi tới 9888

 

(Chỉ cho phép khách hàng được hủy TK EZPay từ ngày 09 đến ngày cuối cùng của tháng (sau khi khách hàng đã thanh toán hết nợ cũ tháng trước bằng thẻ trả trước và chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn).

+ Nếu khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, tiền dư trong Tài khoản sau khi được khấu trừ hết các khoản nợ cước (nếu còn) sẽ được khấu trừ:

– Khách hàng vẫn là thuê bao trả sau: bảo lưu trên hệ thống tính cước và khấu trừ cho đến hết số tiền còn lại vào các hóa đơn cước tháng phát sinh tiếp theo.

– Khách hàng chuyển sang thuê bao trả trước: số tiền sẽ được chuyển hết vào Tài khoản chính của thuê bao đó. Số tiền được chuyển vào TK chính được cộng vào ngày mùng 09 của tháng kế tiếp tháng hủy và có giá trị sử dụng trong 05 ngày kể từ ngày cộng tiền.

Verified by MonsterInsights