MẪU ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ VNPT HCM

Hotline: 399 63 999(20 Số) – 0917.057.555 – 0913.886614 

 

1. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI CÁP QUANG: Click Here

3. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI CÁP ĐỒNG MEGAVNN: Click Here

4. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI CÁP ĐỒNG MEGAVNN-TRẢ TRƯỚC: Click Here

5. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI TRUYỀN HÌNH MYTV: Click Here

6 Phiếu yêu cầu gói Đa Dịch Vụ – Fiber-MyTV or Mega MyTV:Click here

. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI TRUYỀN HÌNH SÀI GÒN TV: Click Here

7. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI THOẠI: Click Here

8. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI 30B+D: Click Here ; Hợp Đồng Mẫu 

9. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI TRUYỀN SỐ LIỆU METRONET-MEGAWAN: Click Here

10. MẪU ĐĂNG KÝ MỚI MEGACONFERENCE: Click Here

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI- DỜI DỊCH- HẬU MÃI

 

11. THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ VT3: DOWLOAD

12. THAY ĐỔI DVCT  VT2: DOWLOAD

13. THAY ĐỔI CHỦ QUYỀN- CHUYỂN CHỦ QUYỀN: DOWLOAD

14. THAY ĐỔI THANH LÝ HỢP ĐỒNG: DOWLOAD

      MẪU HỢP ĐỒNG CHUẨN VNPT 2014: Dowload

 

MẪU CAM KẾT KHUYẾN MẠI

 

17. CAM KẾT KHUYẾN MẠI LẮP MỚI MEGAVNN:               DOWLOAD

 

18. CAM KẾT THÂN THIẾT MỨC 1 CÁP QUANG SAU 12 THÁNG ĐẦU: DOWLOAD


19. CAM KẾT THÂN THIẾT MỨC 2 CÁP QUANG SAU 24 THÁNG
: DOWLOAD

 

Verified by MonsterInsights