Lãnh Đạo 4.0 -Lãnh Đạo Truyền Lửa, vai trò quan trọng nhất các CEO trong việc thúc đẩu quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm đáp ứng áp lực từ cuộc cách mạng công nghệp 4.0.

Câu hỏi đặt ra ” mô hình Lãnh đạo 4.0 có khách gì mô hình lãnh đạo truyền thống”

Lãnh Đạo 4.0 Lãnh Đạo Truyền Lửa

 

 

    ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


     

    Verified by MonsterInsights