Token Chữ Ký Số CA

Token Chữ Ký Số CA

Token chữ Ký Số CA dùng để ký số các dịch vụ,  Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

– Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.

– Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số cần Token chữ Ký Số CA. 

Đăng ký chữ ký số VNPT CA gói 12 tháng, VNPT CA gói 24 tháng, VNPT CA gói 36 tháng online được giảm 50% và tặng đến 12 tháng sử dụng miễn phí.
Ngoài ra, Doanh nghiệp chưa sử dụng Hóa đơn điện tử được tặng gói miễn phí thiết kế hóa đơn điện từ tri giá 1,1000,000 đồng.

0917057555

vnptonlineHCM

0917057555