Fiber Xtra4

Fiber Xtra 4

65 / 100

Fiber Xtra 4 – Tốc độ 800 Mbps kèm 1 IP Tĩnh trong gói;

  • Tốc độ truyền tải dữ liệu cao: Fiber Xtra cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn so với các loại cáp khác.
  • Độ tin cậy cao: Fiber Xtra có độ tin cậy cao hơn so với các loại cáp khác, do đó giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố trong quá trình truyền tải dữ liệu.
  • Hỗ trợ các ứng dụng mới nhất: Fiber Xtra hỗ trợ các ứng dụng mới nhất, bao gồm cả Internet of Things (IoT) và các dịch vụ đám mây.
  • thích hợp doanh nghiệp sử dụng internet văn phòng

0917057555

vnptonlineHCM

0917057555