Dịch vụ FiberMyTV là gói dịch vụ truyền hình nên nền cáp quang FTTx, quý khách vừa dùng Internet cáp qaung băng thông rộng vừa xem Tivi chất lượng cao với dụng dung phong phú và đa dạng

Gói dịch vụ tích hợp FiberMyTV

 

Tốc Độ Tối Đa (Dowload/Upload) F2H 14Mbps/14Mbps
Tốc độ tối thiểu (Dowload/Upload) Không cam kết
Dịch Vụ MyTV Gói MyTV Gold HD
Cước gói dịch vụ (1 Set – Top – Box)/tháng 800,000 đồng và cước phát sinh khách dịch vụ myTV

 

Khuyến mại khi lắp dịch vụ FiberMyTV