Fiber Xtra

Fiber Xtra

Fiber Xtra 1

  Fiber Xtra 1 Từ ngày 01/10/2023 VNPT triển khai nhóm Internet khủng Fiber Xtra ...

Fiber Extra 2

Fiberxtra600,  Fiber Extra 400Mbps, Gói Internet Doanh Nghiệp từ ngày 01/07/2023.  Xem chi tiết: https://www.speedtest.net/awards/vietnam/ luôn mong ...

Fiber Extra 4

Fiber Extra 400Mbps Fiber Extra 300Mbps, Gói Internet Doanh Nghiệp VNPT đạt giải thưởng mạng ...

Fiber Extra 3

Fiber Extra 300Mbps Internet Doanh Nghiệp từ 01/07/2023 luôn mong muống cung cấp dịch vụ ...

Fiber Extra 5

Fiber Extra 240Mbps từ 01/07/2023 VNPT đạt giải thưởng mạng cố định nhanh nhất Việt ...

Fiber Extra 6

Fiber Extra 200Mbps từ 01/07/2023 cập nhật ưu đãi mới. do speedtest awards công bố hằng ...