Trang chủ » Dịch vụ khác » MetroNet VNPT HCM

MetroNet VNPT HCM

KHUYẾN MẠI LẮP ĐẶT METRONET NỘI HẠT

Từ 01/02/2013 đến 28/02/2013

Hỗ trợ làm hợp đồng miễn phí 0913 886614 -0917 886614

  • Tặng đến 100% phí đấu nối hòa mạng mới MetroNET. 
  • Tặng từ 25% đến 40% cước sử dụng kênh lẻ trong 12 tháng.
  • Tặng đến 50% cước sử dụng kênh chung trong 12 tháng.
  • Miễn phí trang thiết bị đầu cuối (*)

CƯỚC DỊCH VỤ HÀNG THÁNG = CƯỚC THUÊ CỔNG + CƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN

Cước thuê cổng :

– Tốc độ FE : 337.000đ/cổng/tháng

– Tốc độ GE : 673.000đ/cổng/tháng

Cước đường truyền :

 I. CƯỚC ĐẤU NỐI HÒA MẠNG

1. Cước đấu nối hòa mạng

3.000.000đ/kênh-lần/điểm truy nhập

2. Lắp đặt một lần 3 kênh trở lên

giảm 15% cước đấu nối hoà mạng

3. Cước dời dịch kênh dịch vụ truy nhập

50% cước đấu nối hòa mạng

4. Cước nâng/ hạ tốc độ kênh dịch vụ truy nhập

30% cước đấu nối hòa mạng

 I. CƯỚC THUÊ HÀNG THÁNG

Bảng giá cước đường truyền dịch vụ VPN/MPLS VNPT

tại TP.HCM (Cam kết tối thiểu CIR)

Tc độ (Mb/s)

Mức cước (đ/tháng)

Tốc độ (Mb/s)

Mức cước(đ/tháng)

1

1.000.000đ

60

21.126.000đ

2

1.700.000đ

70

23.512.000đ

3

2.125.000đ

80

25.898.000đ

4

2.550.000đ

90

28.284.000đ

5

3.400.000đ

100

30.670.000đ

6

3.970.000đ

150

40.480.000đ

7

4.540.000đ

200

49.990.000đ

8

5.110.000đ

250

57.490.000đ

9

5.535.000đ

300

65.990.000đ

10

5.960.000đ

350

72.590.000đ

20

10.220.000đ

400

79.990.000đ

30

13.060.000đ

450

86.390.000đ

40

15.900.000đ

500

91.990.000đ

50

18.740.000đ

 

Bảng giá cước đường truyền dịch vụ VPN/MPLS VNPT

 tại TP.HCM (Cam kết tối (Đa PIR)

Tốc độ (Mb/s)

Mức cước (đ/tháng)

Tốc độ

(Mb/s)

Mức cước(đ/tháng)

2

290.000đ

70

3.990.000đ

4

430.000đ

80 

4.400.000đ

6

670.000đ

90

4.810.000đ

8

870.000đ

100

5.210.000đ

10

1.010.000đ

200

8.500.000đ

20

1.730.000đ

300

11.220.000đ

30

2.240.000đ

500

15.630.000đ

40

2.720.000đ

700

19.370.000đ

50

3.180.000đ

1.000

24.970.000đ

60

3.590.000đ

 

 

 

Hotline Đăng Ký HCM: 0917.057.555