Trang chủ » Hoá đơn điện tử

Hoá đơn điện tử

BẢNG PHÍ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

BẢNG PHÍ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT INVOICE Với lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử so với việc sử dụng háo đơn giấy như trước đây, Tiết kiệm chi phí; Dễ dàng quản lý; Thuận tiện sử dụng; An toàn dễ khai thác dữ liệu; VNPT VinaPhone …

Read More »

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT INVOICE  Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức …

Read More »