Trang chủ » Cáp Quang VNPT » GÓI INTENET CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP

GÓI INTENET CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP

GÓI INTENET CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP

GÓI CƯỚC Tốc Độ Quốc Tế tối đa Tốc Độ Quốc Tế tối thiểu GÓI CƯỚC MỚI (có VAT) MP IP
Cước Gốc Giá 6T ĐÓNG 6T Giá 12T ĐÓNG 12T
F30 – 30 Mbps 14.7 Mbps 1 Mbps 253,000 212,520 1,275,120 202,400 2,428,800
F40 – 40 Mbps 18 Mbps 1 Mbps 374,000 314,160 1,884,960 299,200 3,590,400
F50 – 50 Mbps 20.5 Mbps 1 Mbps 715,000 600,600 3,603,600 572,000 6,864,000 1 IP
F70 – 70 Mbps 25.9 Mbps 1.5 Mbps 1,540,000 1,293,600 7,761,600 1,232,000 14,784,000 1 IP
F80 – 80 Mbps 28.8 Mbps 2 Mbps 2,200,000 1,848,000 11,088,000 1,760,000 21,120,000 1 IP
F90 – 90 Mbps 31.5 Mbps 2 Mbps 3,300,000 2,772,000 16,632,000 2,640,000 31,680,000 1 IP
F100 – 100 Mbps 35 Mbps 2 Mbps 4,400,000 3,696,000 22,176,000 3,520,000 42,240,000 6 IP
F100+ 100 Mbps 35 Mbps 3 Mbps 6,600,000 5,544,000 33,264,000 5,280,000 63,360,000 6 IP
F120 – 120 Mbps 41 Mbps 3 Mbps 8,800,000 7,392,000 44,352,000 7,040,000 84,480,000 6 IP
F150 – 150 Mbps 22,8 Mbps 4 Mbps 13,200,000 11,088,000 66,528,000 10,560,000 126,720,000 6 IP

CÁC GÓI INTERNET CÁP QUANG VIP ƯU ĐÃI RIÊNG DOANH NGHIỆP

GÓI CƯỚC Tốc Độ Quốc Tế tối đa Tốc Độ Quốc Tế tối thiểu GÓI CƯỚC MỚI (có VAT) IP Tĩnh
Cước Gốc Giá 6T ĐÓNG 6T Giá 12T ĐÓNG 12T
Fiber VIP60 22.8 Mbps 2 Mbps 1,980,000 1,663,200 9,979,200 1,590,000 19,080,000 1 IP
Fiber VIP70 25.9 Mbps 2.5 Mbps 3,300,000 2,772,000 16,632,000 2,640,000 31,680,000 1 IP
Fiber VIP80 28.8 Mbps 3 Mbps 4,400,000 3,696,000 22,176,000 3,520,000 42,240,000 1 IP
Fiber VIP90 31.5 Mbps 3 Mbps 6,600,000 5,544,000 33,264,000 5,280,000 63,360,000 1 IP
Fiber VIP100 35 Mbps 4 Mbps 8,800,000 7,392,000 44,352,000 7,040,000 84,480,000 6 IP
Fiber VIP150 50 Mbps 5 Mbps 17,600,000 14,784,000 88,704,000 14,080,000 168,960,000 6 IP
Fiber VIP200 60 Mbps 6 Mbps 22,000,000 18,480,000 110,880,000 17,600,000 211,200,000 6 IP
Fiber VIP300 80 Mbps 8 Mbps 33,000,000 27,720,000 166,320,000 26,400,000 316,800,000 6 IP

 

Hotline Kinh Doanh HCM: 0917.057.555